Przychodnia Neurorehabilitacyjna Aktiv-Med dla dzieci i dorosłych

HantleNEUROREHABILITACJA „AKTIV-MED” w Cycowie to nowoczesna przychodnia specjalistyczna z doświadczoną kadrą specjalistów i lekarzy. Fizjoterapeuta, neurolog, neurologopeda, psycholog i pedagog oferują sprawdzone, nowoczesne i skuteczne metody, które mają służyć dobru pacjenta i wyraźnej poprawie jego formy.

Fizjoterapeuta prowadzi leczenie metodami niefarmakologicznymi i nieoperacyjnymi, mając na celu poprawę kondycji psychofizycznej pacjenta, walkę z bólem i ograniczeniami ruchowymi. Leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo–szkieletowymi, sercowo–naczyniowymi oraz oddechowymi. Prowadzi kompleksowe usługi z zakresu rehabilitacji:

 • ortopedycznej
 • pourazowej
 • neurologicznej
 • sportowej
 • odnowy biologicznej
 • kinezyterapii
 • masażu leczniczego
 • fizykoterapii
 • treningu funkcjonalnego.

Neurolog -zależnie od celu badania wykonuje:

 • badanie głowy (ocenę kształtu i symetrii czaszki, sprawdzenie czy nie występują ubytki kostne ani bolesność przy opukiwaniu),
 • badanie objawów oponowych (badanie sztywności karku i kurczu mięśni zginaczy w kończynach dolnych),
 • badanie nerwów czaszkowych,
 • badanie czucia (na twarzy, kończynach i tułowiu),
 • badanie układu ruchu (napięcia mięśni, chodu i odruchów fizjologicznych),
 • badanie zdolności wykonywania ruchów celowych,
 • badanie prostych zdolności umysłowych (takich jak liczenie, czytanie, pisanie, mowa),
 • badanie stanu psychicznego (w przypadkach podejrzenia chorób, które mogą objawiać się m.in. zaburzeniami psychicznymi).

Neurologopeda oferuje:

 • diagnozę i terapię dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi;
 • terapię neurologopedyczną z terapią ręki, elektrostymulacją nerwowo-mięśniową lub kinesiotapingiem logopedycznym;
 • terapię tyflopedagogiczną i surdopedagogiczną;
 • terapię dzieci jąkających się;
 • usługi z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • terapię oddechową z wykorzystaniem magnetoterapii dla pacjentów pocovidowych.

Psycholog -zajmuje się poradnictwem, wykonuje testy psychologiczne.

Pedagog -analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspomaga nauczycieli i rodziców w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.

Surdopedagog zajmuje się nauczaniem i wychowaniem dzieci cierpiących z powodu zaburzeń słuchu oraz z powodu wad wymowy, wynikających bezpośrednio z uszkodzenia narządów słuchu.

Tyflopedagog jest odpowiedzialny za terapię, rehabilitację, ale także nauczanie dzieci niedowidzących i niewidomych.

Lekarz endokrynolog zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń funkcjonowania gruczołów wydzielania wewnętrznego, czyli między innymi tarczycy, nadnerczy, trzustki, jajników czy jąder.

NEUROREHABILITACJA „AKTIV-MED” oferuje holistyczne podejście do każdego pacjenta i dogodne terminy. Funkcjonuje w trybie stacjonarnym, ale wychodząc na przeciw problemom, takim jak brak wolnych terminów, długie kolejki, problemy z poruszaniem się, niebezpieczeństwo zarażenia Covid-19, oferuje również pomoc w procesie rehabilitacji w domu.

 

Twoje zdrowie jest najważniejsze

banner neurorehabilitacja