Jaka terapia jest wskazana po udarze?

Udar mózgu jest częstą przyczyną niesprawności u dorosłych. Jest ona spowodowana uszkodzeniem tkanki mózgowej wynikającym z niedokrwienia lub krwotoku do mózgu. Rehabilitacja po udarze trwa dość długo, ale jest konieczna. Odpowiednio szybko wdrożona pozwala znacząco wpłynąć na efektywność skutków leczenia udaru. Dzięki terapii możliwe jest poprawienie sprawności i jakości życia chorego.

 

Kiedy rozpocząć rehabilitację po udarze?

Rehabilitację należy rozpocząć możliwie jak najszybciej. Pierwszy etap terapii zaczyna się już w pierwszym dniu po udarze. Odbywa się na oddziale neurologicznym. Trwa do 14 - 21 dnia od udaru. Głównym celem wczesnej rehabilitacji jest zapobieganie odleżynom oraz problemom takim jak przykurcze czy nieprawidłowe ułożenie kończyn. Uzyskuje się to dzięki odpowiednim poduszkom i materacom.
Kolejnym etapem terapii jest rehabilitacja funkcjonalna, która skupia się na łagodzeniu skutków problemów wynikających z przebytego udaru, takich jak niedowłady, spastyczność czy przykurcze. W tym czasie ważne jest również stawianie kroków przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego, np. ortez, balkoników czy kul. W przypadku udaru spowodowanego krwotokiem pionizacja odbywa się później niż w przypadku udaru niedokrwiennego.

Jak wygląda rehabilitacja po wypisaniu ze szpitala?

Po wypisaniu ze szpitala rehabilitacja może odbywać się w domu lub ośrodku rehabilitacyjnym. W tym celu zapraszamy do naszej przychodni neurorehabilitacyjnej w Cycowie.
Rehabilitacja jest różna w zależności od problemów, które towarzyszą pacjentowi po urazie. Pomocne mogą być np. zajęcia z logopedą w przypadku zaburzeń mowy. Poza tym konieczne są zajęcia z fizjoterapeutą, na których pacjent uczy się podstawowych czynności takich jak siadanie, korzystanie z toalety, czy ubierania się. Ważna może być również pomoc psychologiczna.
Kluczowe jest, aby pacjent korzystał z ręki, która stała się niesprawna w wyniku udaru, ponieważ dzięki temu stymulowany jest uszkodzony obszar mózgu. Istotna jest również fizjoterapia porażonej kończyny dolnej. Dzięki niej możliwy jest powrót do chodzenia. Ćwiczenia te mogą polegać np. na balansowaniu kończyną na piłce.

 

banner neurorehabilitacja