Czym są choroby neurodegeneracyjne i jak je leczyć?

Choroby neurodegeneracyjne są grupą chorób układu nerwowego. Mogą być wrodzone lub nabyte. Podstawowym zjawiskiem patologicznym w przebiegu tych chorób jest utrata komórek nerwowych. W wyniku choroby dochodzi do różnego typu uszkodzeń neurologicznych, które związane są z funkcją motoryczną lub z pamięcią. Sposoby leczenia są dostosowane do rodzaju choroby i stanu pacjenta.

 

W jaki sposób przebiegają choroby neurodegeneracyjne?

W chorobach neurodegeneracyjnych pacjent pierwsze objawy zaczyna odczuwać po długim czasie od rozpoczęcia choroby. Okres ten może trwać nawet kilka lat. Objawy choroby pojawiają się dopiero w momencie, w którym uszkodzeniu ulegnie znaczna liczba neuronów. Ogromnym problemem w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych jest to, że dojrzałe komórki układu nerwowego poza nielicznymi wyjątkami nie są w stanie się zregenerować lub powielić. Z tego powodu uszkodzenia tkanek układu nerwowego nie są możliwe do naprawienia.
Przykładami chorób neurodegeneracyjnych są:

  • choroba Alzheimera
  • choroba Parkinsona
  • stwardnienie rozsiane
  • stwardnienie zanikowe boczne
  • choroba Alpersa
  • pląsawica Huntingtona

Choroby neurodegeneracyjne mogą być spowodowane przez wrodzone zaburzenia lub przez ekspozycję na toksyczne czynniki np.narkotyki, urazy głowy, procesy infekcyjne w układzie nerwowym oraz niedokrwienie mózgu.

Leczenie chorób neurodegeneracyjnych

Terapia w chorobach neurodegeneracyjnych polega na leczeniu objawowym. Nie istnieją leki, które byłyby w stanie całkowicie wyleczyć te choroby. Leczenie farmakologiczne pozwala zmniejszyć dolegliwości oraz w niektórych przypadkach spowolnić rozwój choroby.
W terapii chorób neurodegeneracyjnych ważnym elementem jest fizjoterapia. Na zajęcia pomocne w radzeniu sobie z tego typu schorzeniami zapraszamy do przychodni neurorehabilitacyjnej w Cycowie. Rehabilitacja może odbywać się w przychodni lub w domu pacjenta.
Zależnie od choroby zalecane są ćwiczenia fizyczne i umysłowe, zrównoważona dieta, fizykoterapia, terapia mowy, masaż czy muzykoterapia. W niektórych chorobach pomocne jest leczenie operacyjne czy elektrostymulacja mózgu.

 

banner neurorehabilitacja