Czym jest autyzm atypowy?

Autyzm atypowy to odmiana autyzmu rozpoznawana u dzieci zwykle po ukończeniu 3 roku życia. Objawy autyzmu atypowego są podobne do tych towarzyszących autyzmowi wczesnodziecięcemu. Autyzm to zaburzenie funkcjonowania ośrodka układu nerwowego. Często autyzmowi atypowemu towarzyszą upośledzenie umysłowe i wady genetyczne.

Objawy autyzmu atypowego

Niepokojącymi sygnałami, które powinny zwrócić uwagę rodziców, jest opóźniony rozwój mowy, większe zainteresowanie dziecka przedmiotami niż ludźmi w jego otoczeniu oraz to, że dziecko nie wskazuje dłonią na różne przedmioty, by zwrócić na nie uwagę innych osób. Im wcześniej zostanie rozpoznane zaburzenie, tym większe szanse na skuteczne działanie terapii.
Dzieci z autyzmem atypowym zaczynają mówić później niż ich rówieśnicy. Nie lubią utrzymywać kontaktu wzrokowego, nie są zainteresowane zabawą z innymi dziećmi. Mogą mieć problem z tolerowaniem bliskości, przytulania, dotyku innych osób. Zdarza się, że nie są wrażliwe na ból. Dzieci z autyzmem mogą bywać agresywne, mieć napady złości i zachowania autoagresywne. Bardzo źle reagują na zmiany. Lubią, gdy przedmioty w ich otoczeniu ustawione są cały czas tak samo, poza tym ważny jest dla nich stały plan dnia.

Jaka terapia jest pomocna w przypadku autyzmu atypowego?

Autyzm atypowy jest zaburzeniem, a nie chorobą, więc nie można go wyleczyć. Możliwe jest jednak złagodzenie jego objawów poprzez terapię dobraną do konkretnego przypadku. W przypadku autyzmu stosuje się psychoterapię skupioną na tym, by dziecko zainteresowało się otoczeniem, budowaniem relacji z innymi ludźmi, a także, by rozwinąć u niego zdolność komunikowania się. W terapii kluczowa jest nauka wyrażania przez dziecko uczuć oraz rozpoznawania emocji innych ludzi. Terapia różni się w zależności od tego, jak bardzo nasilone są objawy dziecka. W procesie terapeutycznym ważna jest rola rodziny. To ona ma największy wpływ na rozwój dziecka.
Poza psychoterapią ważna jest także diagnostyka w kierunku wad metabolicznych i genetycznych, które mogą towarzyszyć autyzmowi i zagrażać zdrowi dziecka.

 

banner neurorehabilitacja