Blog

matka z dzieckiem

Kiedy należy się udać do neurologopedy?

Neurologopeda to specjalista zajmujący się diagnozą i terapią dzieci oraz dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji spowodowanymi problemami neurologicznymi. Do tego specjalisty można przyjść z dzieckiem od pierwszych dni jego życia, jeśli wykazuje niepokojące zachowania. Wczesna diagnoza zwiększa szanse rozwojowe dziecka.

Czytaj więcej

chłopiec pokazujący palcem

Dlaczego wskazywanie palcem przez dziecko to ważne zadanie?

Wskazywanie palcem to gest, który jest czymś oczywistym i banalnym dla dorosłych ludzi. Jednak dla małego dziecka to ważna umiejętność, której nabycie ma wpływ na jego rozwój. Gest ten związany jest z rozwojem społecznym i motorycznym. Jeśli dziecko mimo odpowiedniego wieku nie wskazuje palcem, jest to objaw, który powinien zaniepokoić jego opiekunów.

Czytaj więcej

chłopiec z autyzmem

Co może być przyczyną braku kontaktu wzrokowego u dziecka?

Utrzymywanie kontaktu wzrokowego jest niezwykle istotną umiejętnością. Dzięki niej możliwe jest nauczenie się naśladowania zachowań społecznych, rozpoznawania twarzy, mimiki i emocji. Kontakt wzrokowy to poza patrzeniem na twarz drugiego człowieka również reagowanie uśmiechem na uśmiech, śmiech po zobaczeniu zabawnej miny rodzica, czy zatrzymanie wzroku na kimś.

Czytaj więcej

zawroty głowy

Jakie mogą być objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego?

Układ nerwowy wpływa na działanie pozostałych układów w organizmie. Przyjmuje i przetwarza informacje oraz wysyła komunikat zwrotny, który umożliwia uzyskanie odpowiedniej reakcji ciała na bodziec. Z powodu skomplikowanej budowy układu nerwowego, każde jego uszkodzenie ma ogromny wpływ na sprawność organizmu. Dzięki pracy tego układu możliwe jest poruszanie się, myślenie i odbieranie bodźców.

Czytaj więcej

prześwietlenie głowy

Czym są choroby neurodegeneracyjne i jak je leczyć?

Choroby neurodegeneracyjne są grupą chorób układu nerwowego. Mogą być wrodzone lub nabyte. Podstawowym zjawiskiem patologicznym w przebiegu tych chorób jest utrata komórek nerwowych. W wyniku choroby dochodzi do różnego typu uszkodzeń neurologicznych, które związane są z funkcją motoryczną lub z pamięcią. Sposoby leczenia są dostosowane do rodzaju choroby i stanu pacjenta.

Czytaj więcej

rehabilitacja po udarze

Jaka terapia jest wskazana po udarze?

Udar mózgu jest częstą przyczyną niesprawności u dorosłych. Jest ona spowodowana uszkodzeniem tkanki mózgowej wynikającym z niedokrwienia lub krwotoku do mózgu. Rehabilitacja po udarze trwa dość długo, ale jest konieczna. Odpowiednio szybko wdrożona pozwala znacząco wpłynąć na efektywność skutków leczenia udaru. Dzięki terapii możliwe jest poprawienie sprawności i jakości życia chorego.

Czytaj więcej

autyzm

Czym jest autyzm atypowy?

Autyzm atypowy to odmiana autyzmu rozpoznawana u dzieci zwykle po ukończeniu 3 roku życia. Objawy autyzmu atypowego są podobne do tych towarzyszących autyzmowi wczesnodziecięcemu. Autyzm to zaburzenie funkcjonowania ośrodka układu nerwowego. Często autyzmowi atypowemu towarzyszą upośledzenie umysłowe i wady genetyczne.

Czytaj więcej

problemy dziecka

Dlaczego nie wolno zaniedbać zaburzeń rozwojowych?

Zaburzenia rozwojowe u dzieci mogą obawiać się na różne sposoby. Początkowe objawy bywają trudne do zauważenia, więc warto obserwować dziecko i być wyczulonym na wszelkie nieprawidłowości. Mogą one dotyczyć wzroku, słuchu, rozwoju motorycznego czy zaburzeń mowy. Odpowiednio wczesne dostrzeżenie objawów może sprawić, że nieprawidłowości zostaną wyeliminowane. Z kolei w przypadku poważniejszych zaburzeń, objawy choroby mogą zostać zminimalizowane.

Czytaj więcej

banner neurorehabilitacja